بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Good

WWW.S5HOSSEINI.BLOGFA.COM

كد هاي مخفي براي گوشي هاي سوني اريكسون و نوكيا و سامسونگ

 سوني اريكسون  Sony Ericsson

*راست*چپ چپ*چپ*

اين رمز در آزمايش كردن گوشي هنگام خريد به شما خيلي كمك ميكند

...................................................................................................................

 نوكياnokia   

*#73#

تايمركوشي وامتيازات بدست آمده در بازي را حذف ميكند

*#746025625#

اگر گوشي شما توانايي داشته باشد ميتواند در حالت خواب قرار گيرد

*#2640#

كد قفل كوشي را نشان ميدهد(در حالت عادي 12345ميباشد)

*#7780#

بازگشت به تنظيمات اوليه ي كارخانه يا ريسيت حافضه ي خود گوشي بدون حذف برنامه ها (اگرگوشي از شما تغاضاي رمز كرد وآنرا تغيير نداده ايد از رمز 12345استفاده كنيد)

*#7370#

ريسيت حافضه ي خود گوشي همراه با حذف برنامه هاي آن(اگرگوشي از شما

تغاضاي رمز كرد وآنرا تغيير نداده ايد از رمز 12345استفاده كنيد)

يك راهكار براي زماني كه رمز گوشي را فراموش كرده ايد وميخواهيد آنرا فرمت كنيد

گوشي را خاموش كرده ودر حالي كه سه دكمه ي {سبز/*/3}را نگه داشته ايد آنرا روشن كنيد آنهارا آنقدر نگه داريد تا فرمت آغاز شود

در مواقعي كه گوشي بالا نمي آورد

دكمه ي {مداد}را نگه داريد و آنرا روشن كنيد

*#43#

كنترل حالت انتظارگوشي

*#61#

كنترل شماره اي كه بعنوان دايورت درحالت عدم پاسخگويي تعيين كرده ايد

 

*#67#

كنترل شماره اي كه بعنوان دايورت درحالت اشغال تعيين كرده ايد

**21*شماره#

دايورت به شماره مورد نظر درهر حالت

**61*شماره#

دايورت به شماره مورد نظر در حالت عدم پاسخ گويي

*#06#

سريال نامبر گوشي(براي چك كردن اصل بودن كوشي)

*#92702689#

سريال نامبر گوشي/تاريخ ساخت/تاريخ آخرين تعميرات(به معني تعمير نشدن است)

*#3370

باعث بهتر شدن كيفيت صدا ميشود (البته اين حالت مصرف شارژ رابالا ميبرد)

*#3370#

غير فعال كردن حالت بالا

*#9999#يا*#0000#

ورژن سيستم عامل كوشي/تاريخ ساخت نرم افزار/نوع فشرده سازي

*#30#

رمز هايي كه نميداند ويا آنها را فراموش كرديد نشان ميدهد

*#67705646#

لوگوي مربوط به شبكه را حذف ميكند

 

...................................................................................................................

...SAMSUNG  سامسونگ 

*#06#

سريال نامبر گوشي(براي چك كردن اصل بودن كوشي)

*#9999#

دررمز اگر رمز هاي پايين عمل نكردند بجاي{*8999{ از{0} و اگر دوباره عمل نكرد بجاي{8999}از{9998}استفاده كنيد

*#8889*228#

وضعيتباطري( دما/ولتاژ/درصد(درصد باطري از50محسوب ميشود))

*#8889*246#

وضعيت برنامه ي گوشي

*#8889*289#

زنك آلارم گوشي

*#8889*324#

ميزان كنتراست صفحه

*#8889*427#

*#8889*367#

پيدا كردن رمز گوشي

*#8889*523#

تغيير ميزان كنتراست صفحه

*#8889*636#

وضعيت حافضه گوشي

*#8889*746#

*#8889*778#

اطلاعات سيمكارت

*#8889*758#

را بزنيد گوشي ريسيت ميشودOKاگر

*#8889*377#

 كليد هاي جانبي كار لغو يا انتخاب را انجام ميدهندEEPROM ERRORتصحيح

*#8889*842#

امتحان كردن ويبراتور

*#8889*947#

ريسيت گوشي همراه با حذف تمامي برنامه ها

*2767*3855#

#*7337#

 اگر به گوشي خود سيمكارت انداخته ايد ودوباره گوشي از شما سيمكارت ميخواهد اين كد را بزنيد(سريال گوشي به0- 440004-98-769744 تغييرميكند)

*#2767*2878*

ريسيت گوشي

*#8889*523#

تغيير ميزان كنتراست صفحه ي نمايشگر

*#8999*3825523#

تغيير تصويرنمايشگر بيروني

*#2255#

ليست شمار هاي گوشي

#*1200#

AFC DAC VAL

#*1300#

سريال نامبر گوشي

#*1400#

IMSI

#*7693#

حالت كم مصرف گوشي براي كم مصرف كردن شارژ

#*7683#

 

SLEEP VARIABLE

#*7632#

SLEEP MODE DEBUG

#*7673#

SLEEP MODE RESET

#*5176#

SLEEP L1

#*2256#

CALIBRATION INFO

#*2286#

اطلاعات باتري (دما/ولتاژ/درصد)

#*2679#

COPYCAT FEATURE

#*4263#

فعال كردن حالت هندزفري

#*4700#

كم كردن كيفيت صدا(در اين حالت شارژ كمتر مصرف ميشود)

#*7352#

BVMC REG VALUE

#*8462#

كارنكرن تايمر كاركرد گوشي

#*2558#

لغو كردن حالت بالا

#*3370#

فعال كردن يا لغو كردن حالت كيفيت صداي بالا (دراين حالت مصرف شارژ بيشتر ميشود)

#*7462#

اطلاعات مربوط به سيمكارت

#*7983#

#*7986#

اطلاعات باطري

#*8466#

ميزان كاركرد گوشي(تايمر)

#*2834#

Audio Path

#*3270#

فعال كردن و لغو كردن حالت دي سي اس

#*3282#

داده هالغو كردن يا فعال كردن

#*3676#

Flash volume formatted

#*5171#

L1P1

#*5172#

L1P2

#*5173*

L1P3

#*7762#

SMS Brearer CS

#*8465#

Time In L1

#*9795#

Wtls Key

#*2252#

Current Cal

#*2836#

Avddss Management

#*3877#

Dump Of Spy Trace

#*7728#

برگشت به حالت اوليه (ريست كردن كوشي)

#*2677#

Arm state

#*9999#

*#8999*8376263#

*#8888#

*#8377466#

ورژن سخت افزارگوشي

#*6837#

ورژن سيستم آمل گوشي

*#7465625#

كنترل وضعيت قفل كوشي

*#8999*377#

پيام هاي كوشي(خطاها)

*2767*3855#

ريسيت كامل گوشي براي زمان هايي كه گوشي كاملا خراب شده است

*2767*2878#

ريسيت گوشي براي زماني كه نميخواهيد برنامه هاي كوشي هم حذف شود

*2767*927#

ريسيت كامل اينترنت گوشي

*2767*73738927#

ريسيت كامل تنظيمات اينترنت گوشي

*2767*226372#

ريسيت دوربين گوشي

#*7326#

امتحان كردن ويبراتور گوشي

#*6420#

ميكروفون خاموش

#*6421#

ميكروفون روشن

#*6422#

اطلاعات مربوط به ميكروفون

#*6428#

اندازه ميكروفون

#*3230#

#*3231#

Trace and DCD

#7263867#

خاموشكردن و روشين كردن حافظه ي رم

*335#

حذف تمامي پيام هاي تصويري(mms)

*663867#

DUMP Mm file

#*536962#

#*536961#

Wapsar http

#*536963#

سريال/ديگر

#*53696#

دانلود كردن بازي هاي جاوا

#*2767*5282#

يك روش سريع براي حذف بازي هاي نصب شده بر روي گوشي

#*7222#

Operation typ

#*4760#

GSM

#*3476#

EGSM

*#4777*8665#

تنظيمات اينترنت

#*2527#

GPRS Switching (class 4/8/9/10)

#*7252#

Oparation typ (class B GPRS)

#*7271#

Multi Slot (class 1 GPRS)

#*7274#

Multi Slot (class 4 GPRS)

 

S   HOSSEIN    HOSSEINI

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:7  توسط (ح م)حسینی  |